Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте уебсайта на ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД („Clicq“): https://artworkit.eu („Сайтът“). Тази Политика за поверителност Ви информира за събирането на лични данни при използване на Сайта и услугите ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД.

С използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, обработката и разкриването на вашата лична информация (където е необходимо и при строги мерки за сигурност), както е посочено в тази Политика. В случай, че не сте съгласни с това, моля, въздържайте се от използване на Сайта.

Тази Политика за поверителност обхваща обработката и защитата на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободната движение на такива данни („GDPR”), както и изискванията на българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Събирането на лични данни е ограничено. Лични данни са всички данни, които могат да ви идентифицират пряко или косвено, напр. име, пощенски адрес, e-mail, IP адрес, телефонен номер. Взехме необходимите технически и оперативни предпазни мерки, за да защитим вашите данни от случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неоторизирани лица. Нашите процедури за сигурност редовно се преразглеждат и адаптират към най-новите регулаторни изисквания и технологични стандарти.

Тази Политика за поверителност се отнася до следното:

Субектът, отговорен за обработката на вашите данни;

 • Категориите лични данни, които обработваме;

 • Обстоятелствата, при които вашата информация се обработва;

 • Целите и правните основания за обработката;

 • Срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;

 • Как да упражните правата си по GDPR и PDPA;

 • Как и в какви случаи споделяме вашите данни с трети страни.

  Отговаря за обработката на данни (Администратор на данни)

ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД

ЕИК 206628163

бул. Генерал Скобелев 69

София 1606

+359 88 6666 849

Имейл: info@artworkit.eu

Каква информация събираме?

Може да събираме лична информация, когато използвате Сайта или избирате нашите услуги. В повечето случаи ние изискваме вашите лични данни за сключване на договор, извършване на дейностите от нашето портфолио или спазване на законово задължение. В повечето случаи ни предоставяте цялата информация, която сте се съгласили да споделите. Без тези данни не сме в състояние да предоставим нито една от нашите услуги.

Друга част от нашия приоритет е добавянето на защита за децата при използване на Сайта. Насърчаваме родителите и настойниците да наблюдават, участват и/или наблюдават и ръководят онлайн дейността на децата. ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД не събира съзнателно никаква лична идентификационна информация от деца под 16 години. Ако смятате, че вашето дете е предоставило такава информация на нашия уебсайт, силно ви насърчаваме да се свържете с нас незабавно и ние ще направим всичко възможно да премахнем незабавно такива информация от нашите записи.

В зависимост от услугите, от които се възползвате, ние може да събираме и обработваме следната информация за вас:

 • Общи данни, които да Ви индивидуализират, като имена, уникален граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

 • Информация, свързана със сключените от ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД договори и тяхното изпълнение;

 • Данни за контакт – адрес за връзка, телефон и имейл;

 • Кореспонденция (на хартиен носител или в електронен носител) в нашата комуникация.

 • Цел при обработката на лични данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често за следните цели:

 • За сключване или изпълнение на договор във връзка с предоставяните от ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД услуги, включително за установяване на самоличността на клиент;

 • За изготвяне на оферти, договори и всички други придружаващи документи. Ако използвате формуляра за запитване за запитвания, информацията, предоставена от вас във формуляра, включително данни за контакт, се използва за обработка на запитването и се съхранява за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия;

 • За съставяне на счетоводни документи като фактури или фактури за използвани/предоставени услуги на ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД;

 • Известия, свързани с нашите услуги, включително бюлетин. В случай, че попълните уеб формата, за да се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме предоставените от вас данни само за да потвърдим, че сте собственик/притежател на посочения имейл адрес и искате да получавате бюлетина, за да създадем списък с имейли и ние анализираме използването на нашия бюлетин.

 • Данни, необходими за изпълнение на нашето законово задължение, предвидено в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на коректно и законосъобразно счетоводство; да предоставя информация на държавни комисии и регулаторни органи; за изпълнение на задължения във връзка със Закона за защита на потребителите; за предоставяне на информация пред съд или правоприлагащ орган.

 • За директен маркетинг на нашите продукти и услуги.

Споделяне на данни

ДИЗАЙНУАЙЗ ЕООД използва трети страни при изпълнение на законовите си задължения. Ние не предоставяме лични данни на трети страни.

Текущата версия на политиката за поверителност е приета от управителния съвет на дружеството на 3 януари 2022 г. в гр. София.